Udbud

En af vores kernekompetencer

dejure advokatfirma rådgiver vedrørende alle aspekter af udbud. En grundværdi er dialog mellem udbyder og tilbudsgiver, da dialogen er det vigtigste redskab til et værdiskabende udbud.

Rådgivning af ordregiver i forbindelse med gennemførelsen af konkrete udbud fra star til slut, eller behandling af konkrete problemstillinger undervejs i udbuddet, herunder gennemførelse af dialog med tilbudsgivere, besvarelse af anmodninger om aktindsigt eller klagesagsbehandling.

Rådgivning af tilbudsgivere kan være som bid manager for virksomheden, som sparringspartner i hele processen, som kvalitetskontrol umiddelbart inden indlevering af tilbud eller i forbindelse med afklaring af klagepotentiale. Bistand i forbindelse med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud tilbydes naturligvis også.

Et særligt fokus er på optimering af offentlige kontrakter i kontraktperioden. Her kan dejure bistå med konkrete fokuspunkter og input til den løbende dialog med ordregiver vedrørende indgåede kontrakter.

 

 

 
torvehallerne.png

"Tilgængelig, specialiseret og fleksibel rådgivning om udbudsretlige
problemstillinger. Vigtigt, at det er samme person der behandler alle vores
henvendelser, da der opnås kendskab til vores virksomhed."

 

Terje Thesbjerg, Direktør